ot, 2020

oT, 2020, collage, tusche, airbrushpigment, foto, magazinblatt, 54 x 70 cm