ot, 2020

oT, 2020, collage, tusche, foto, 50 x 67 cm