ot, 2020

oT, 2020, collage, tusche, foto, magazinblatt, folie, 53 x 65 cm